Waarom is Effe Tekenen met kinderen zo belangrijk?

De visie in het basisonderwijs is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Om goed te kunnen presteren op school zijn verschillende cognitieve vaardigheden nodig. Werken met gevoel, emotie, intuïtie en creativiteit is vaak naar de achtergrond geschoven.

In de meeste leer- en werkomgevingen wordt de informatie de laatste tijd “cognitief” aangeboden. Men zou meer aandacht moeten geven aan de gevoels-, emotionele- en creatieve ontwikkeling van een kind. Wanneer je het tekenen koppelt aan leertaken worden de beide hersenhelften aangesproken en komt er meer balans in de ontwikkeling van de hersenhelften. Het leren wordt interessanter en er worden meer leeringangen benut. Door te tekenen krijg je ook meer overzicht.

Daarom heb ik Marina Breukelman, het Boek Effe Tekenen geschreven. Een praktisch boek voor ouders, leerkrachten, hulpverleners en coaches. Het biedt een handreiking voor het tekenen, prikkelt de fantasie, stimuleert, inspireert en zorgt voor veel tekenplezier. Tijdens het tekenen is het kind niet alleen bezig met de beelden uit zijn binnenwereld, maar spiegelt het ook de wereld waarin het leeft en emotioneel van alles meemaakt. Kinderen kunnen hun gevoelens kwijt in tekeningen, al tekenend vertellen ze hun verhaal. In dit boek staat, behalve de ontwikkeling van de kindertekening, ook een stukje tekentaal en verschillende oefeningen om kinderen op weg te helpen in hun ontwikkeling.