Doel van de methode Effe Tekenen met kinderen

Waarom is tekenen zo belangrijk?

Tekenen is voor kinderen een natuurlijke manier van communiceren. Al vanaf heel jong tekenen kinderen. Dat doen ze niet altijd met een potlood, maar ze laten wel op verschillende manieren tekens achter (denk bijvoorbeeld aan hoe ze met een stokje door het zand gaan of met de vingers door de yoghurt). Beeldtaal vervangt woorden maar de bedoeling is hetzelfde:

  • vertellen
  • begrepen worden
  • tekens geven (communicatie)

Tekenen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

De volgende aspecten worden door tekenen ontwikkeld:

Creativiteit

Tekenen geeft kinderen handvatten die ze nodig hebben om problemen op te lossen. Het maakt kinderen vindingrijk, flexibel en het helpt bij de ontwikkelen van de intuïtie.

Motorische ontwikkeling

Tekenen zorgt voor verfijning van de motoriek, oog-hand coördinatie, hersensynchtonisatie en hersencoördinatie.

Breintraining

Wanneer je het tekenen koppelt aan leertaken worden beide hersenhelften aangesproken en komt er meer balans in de ontwikkeling van beide hersenhelften.

Ruimtelijk inzicht

Tekenen laat zien en begrijpen waar je jezelf bevindt in de ruimte, ten opzichte van andere personen en voorwerpen om je heen.

Sociale vaardigheden

Door samen te tekenen leer je samenwerken, leider en volger te zijn, grenzen aan te geven. Leren je eigen ruimte in te nemen en respect te hebben voor de ruimte van de ander.

Het waarnemingsvermogen

Tekenen stimuleert het vermogen om waar te nemen. Hoe teken je een boom als je niet met je zintuigen ervaren hebt wat een boom is.

Zelfvertouwen

Tekenen helpt kinderen om grip te krijgen op de wereld om hen heen en op alles wat ze zien en beleven. Het zelfvertrouwen wordt vergroot!